สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   36  
2 Sep 2021   30  
3 Sep 2021   31  
4 Sep 2021   38  
5 Sep 2021   31  
6 Sep 2021   41  
7 Sep 2021   53  
8 Sep 2021   90  
9 Sep 2021   114  
10 Sep 2021   52  
11 Sep 2021   50  
12 Sep 2021   123  
13 Sep 2021   100  
14 Sep 2021   49  
15 Sep 2021   57  
16 Sep 2021   60  
17 Sep 2021   52  
18 Sep 2021   30  
19 Sep 2021   26  
20 Sep 2021   42  
21 Sep 2021   41  
22 Sep 2021   40  
23 Sep 2021   58  
24 Sep 2021   40  
25 Sep 2021   26  
26 Sep 2021   25  
27 Sep 2021   40  
28 Sep 2021   42  
29 Sep 2021   42  
30 Sep 2021   48