สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   37  
2 Jan 2021   19  
3 Jan 2021   22  
4 Jan 2021   25  
5 Jan 2021   27  
6 Jan 2021   47  
7 Jan 2021   49  
8 Jan 2021   57  
9 Jan 2021   40  
10 Jan 2021   28  
11 Jan 2021   31  
12 Jan 2021   40  
13 Jan 2021   41  
14 Jan 2021   33  
15 Jan 2021   37  
16 Jan 2021   24  
17 Jan 2021   29  
18 Jan 2021   24  
19 Jan 2021   28  
20 Jan 2021   21  
21 Jan 2021   42  
22 Jan 2021   27  
23 Jan 2021   25  
24 Jan 2021   18  
25 Jan 2021   24  
26 Jan 2021   26  
27 Jan 2021   28  
28 Jan 2021   27  
29 Jan 2021   28  
30 Jan 2021   30  
31 Jan 2021   39