สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   74  
2 Jun 2021   92  
3 Jun 2021   52  
4 Jun 2021   77  
5 Jun 2021   63  
6 Jun 2021   84  
7 Jun 2021   36  
8 Jun 2021   42  
9 Jun 2021   52  
10 Jun 2021   37  
11 Jun 2021   36  
12 Jun 2021   38  
13 Jun 2021   36  
14 Jun 2021   73  
15 Jun 2021   44  
16 Jun 2021   45  
17 Jun 2021   49  
18 Jun 2021   50  
19 Jun 2021   60  
20 Jun 2021   42  
21 Jun 2021   48  
22 Jun 2021   51  
23 Jun 2021   54  
24 Jun 2021   57  
25 Jun 2021   32  
26 Jun 2021   41  
27 Jun 2021   46  
28 Jun 2021   32  
29 Jun 2021   54  
30 Jun 2021   40