สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   60  
2 Jul 2021   65  
3 Jul 2021   34  
4 Jul 2021   53  
5 Jul 2021   39  
6 Jul 2021   40  
7 Jul 2021   63  
8 Jul 2021   68  
9 Jul 2021   46  
10 Jul 2021   54  
11 Jul 2021   48  
12 Jul 2021   71  
13 Jul 2021   76  
14 Jul 2021   55  
15 Jul 2021   51  
16 Jul 2021   42  
17 Jul 2021   61  
18 Jul 2021   39  
19 Jul 2021   39  
20 Jul 2021   54  
21 Jul 2021   62  
22 Jul 2021   51  
23 Jul 2021   51  
24 Jul 2021   44  
25 Jul 2021   55  
26 Jul 2021   55  
27 Jul 2021   48  
28 Jul 2021   34  
29 Jul 2021   50  
30 Jul 2021   37  
31 Jul 2021   42