สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   51  
2 Aug 2021   49  
3 Aug 2021   37  
4 Aug 2021   49  
5 Aug 2021   51  
6 Aug 2021   54  
7 Aug 2021   55  
8 Aug 2021   54  
9 Aug 2021   224  
10 Aug 2021   52  
11 Aug 2021   42  
12 Aug 2021   36  
13 Aug 2021   41  
14 Aug 2021   47  
15 Aug 2021   45  
16 Aug 2021   44  
17 Aug 2021   244  
18 Aug 2021   389  
19 Aug 2021   237  
20 Aug 2021   102  
21 Aug 2021   78  
22 Aug 2021   68  
23 Aug 2021   248  
24 Aug 2021   102  
25 Aug 2021   130  
26 Aug 2021   108  
27 Aug 2021   187  
28 Aug 2021   102  
29 Aug 2021   49  
30 Aug 2021   81  
31 Aug 2021   122