สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   44  
2 Feb 2022   48  
3 Feb 2022   46  
4 Feb 2022   59  
5 Feb 2022   31  
6 Feb 2022   32  
7 Feb 2022   53  
8 Feb 2022   36  
9 Feb 2022   38  
10 Feb 2022   36  
11 Feb 2022   38  
12 Feb 2022   24  
13 Feb 2022   24  
14 Feb 2022   31  
15 Feb 2022   28  
16 Feb 2022   41  
17 Feb 2022   32  
18 Feb 2022   41  
19 Feb 2022   36  
20 Feb 2022   25  
21 Feb 2022   37  
22 Feb 2022   33  
23 Feb 2022   78  
24 Feb 2022   32  
25 Feb 2022   28  
26 Feb 2022   32  
27 Feb 2022   12  
28 Feb 2022   34