บทความ

การใช้งานของรถยกแต่ละประเภท

        บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ให้บริการเช่าและซ่อม รถโฟล์คลิฟท์ รถลากพาเลท รถลากจูง รถกระเช้าไฟฟ้า ในหลากหลายเขตทั่วประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาในการใช้งานให้การใช้งานรถยกได้มาตรฐานและปลอดภัย 

โฟล์คลิฟท์

โฟล์คลิฟท์ 017
รถโฟล์คลิฟท์ ทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายขนส่งสินค้า โดยลักษณะเด่นของรถลากพาเลทคืองา ด้านหน้าสองข้างที่ช่วยในการยกขึ้น-ลงสินค้า ในกรณีที่สินค้าอยู่ในที่สูง หรือช่วยในการลำดับวางสินค้าให้เป็นที่เรียบร้อย

รถลากพาเลท

รถลากพาเลท
รถลากพาเลท  ช่วยในการยกเคลื่อนย้ายสินค้าโดยมีงาสองด้านทำหน้าที่ในวางสิ่งของสัมภาระ ประโยชน์คือช่วยในการทุ่นแรงของกำลังคนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ดี 

รถลากจูง

รถลากจูง

รถลากจูง ช่วยในการขนถ่ายสินค้าของสัมภาระต่างๆ จากสถานที่ไปยังสถานที่หนึ่ง นิยมใช้ตามโรงงาน คลังสินค้าในอุตสาหกรรม

กระเช้าไฟฟ้า

กระเช้าไฟฟ้า

รถกระเช้าไฟฟ้า ช่วยในด้านของงานที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่ที่สูง รถกระเช้าไฟฟ้าจึงช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น
โดยนิยมถูกใช้งานเกี่ยวกับคลังสินค้า การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง เป็นต้น 

 

         หากท่านสนใจรถยกประเภทไหนทาง บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด จัดจำหน่ายรถรถยกหลากหลายรุ่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้จำหน่าย ให้เช่า และบริการซ่อม รถยกอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการยก ย้าย ขนถ่าย ลำเลียงสินค้า ที่ใช้ในสำนักงาน คลังสินค้า และโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการนิยมอย่างแพร่หลาย อาทิ เช่น รถโฟล์คลิฟท์ (Forklift),รถยกสูง (Stacker),และรถยกลาก (Hand Pallet Truck) และ ทาง บริษัท ที.อาร์.วาย.แมชีเนอรี่ จำกัด จำหน่ายอะไหล่รถยก ยี่ห้อต่างๆ เช่น Yale, Toyota, Mitsubishi, Heli เป็นต้น นอกจากนี้ยังจำหน่ายอะไหล่รถลากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางตัน ยางลม ลูกปืน แม่ปั๊มเบรค และซีลต่างๆครบวงจร